CAE

CAE

Certificate of Advanced English je skúška uznávaná na takmer všetkých školách na svete. Je to doklad o dosiahnutej úrovni vzdelania.

 

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ