Kvestor

Kvestor

Kvestor je jedným z dôležitých vedúcich zamestnancov vysokej školy, ktorého nadriadeným je priamo rektor. Zabezpečuje hospodársky a administratívny chod celej vysokej školy a jednotlivých fakúlt. Môže mať na starosti rozdeľovanie financií.

 

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ