Grant

Grant

Grant je názov pre finančný príspevok, ktorý môže jednotlivcovi alebo skupine poskytnúť štát, súkromná inštitúcia, ale aj škola. Pomocou grantov sú financované rôzne atraktívne a zaujímavé výskumy. Súkromné spoločnosti najčastejšie udeľujú grant na výskum nových technológií, ktoré môžu byť využité v danom odvetví. Granty, ktoré majú byť v najbližšom období pridelené, sa bežne vypisujú ako súťaž. Aj individuálny záujemca však môže požiadať o grant, ktorý nie je vypísaný, a to v prípade, že príde s originálnym nápadom.

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ