Tempus

Tempus

Tempus je program vytvorený Európskou komisiou, ktorý je zameraný na spoluprácu medzi rôznymi inštitúciami v oblasti vysokoškolského vzdelávania. Bol vytvorený už v roku 1990 a postupne menil svoje názvy na Tempus II a Tempus III, čo sprevádzalo aj jeho postupné inovácie a modernizáciu.

 

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ