Metodika práce a metódy skúmania

Metodika práce a metódy skúmania

V tejto hlavnej časti práce spomeniete všetky metódy skúmania (a samozrejme aj ich autorov). Dôkladne opíšete aj metodiku, a teda ako ste postupovali pri zbere dát, aké prekážky sa pri písaní práce vyskytli, ale aj akých odborníkov ste oslovili a aké dáta ste od nich získali. Môžete tu uviesť vzorce na výpočet rôznych dát, metódy vypracovania dotazníkov, ale aj postup výberu subjektov, ktoré vo vašej práci analyzujete. Túto kapitolu môžete napísať pred samotnou prácou ako pomocný návod pre sebe, aby ste na nič nezabudli.

 

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ