Postgraduálne štúdium

Postgraduálne štúdium

Postgraduálne štúdium je konkrétna forma špecializovanej prípravy absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia, ktorá je zameraná na rozšírenie či získanie nových vedeckých poznatkov. Na Slovensku patrí medzi postgraduálne štúdium rigorózne konanie, doktorandské štúdium, ale aj MBA a LL.M. štúdium. Postgraduálne štúdium absolventovi okrem nových poznatkov ponúkne aj možnosť praxe v konkrétnom odbore, v závislosti od typu postgraduálneho štúdia aj možnosť vzdelávať mladších študentov.

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ