Plagiátorstvo

Plagiátorstvo

Plagiátorstvo je v podstate čin krádeže – privlastnenie si cudzieho audiovizuálneho, textového alebo iného duševného vlastníctva. Vydávanie inej práce za svoju je trestné. Plagiátorstvom môže byť aj zaplatenie inej osobe, ktorá napríklad záverečnú prácu vypracuje za vás. Neúmyselná forma plagiátorstva je absencia správneho citovania iných diel vo svojej práci.

 

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ