NSZ

NSZ

NSZ je skratka pre národnú porovnávaciu skúšku, ktorej absolvovanie býva uznávané ako súčasť prijímacieho konania na rôznych fakultách. Skladá sa z rôznych okruhov a je možné ju opakovať viackrát a získať tak lepší výsledok.

 

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ