Prílohy záverečnej práce

Prílohy záverečnej práce

V tejto časti vašej záverečnej práce zverejníte prílohy, ktoré sa z dôvodu veľkého rozmeru nezmestia priamo do hlavných kapitol vo vašej práci. Tam na ne len odkazujete. Najčastejšie sa jedná o veľké tabuľky so stovkami riadkov, ktoré by v hlavnom texte pôsobili neprehľadne. Môžete sem však zverejniť aj rôzne schémy (v prípade IT a technických odborov), alebo kompletné výsledky z dotazníkov (napríklad pri odboroch psychológie), ale aj celé znenia zákonov alebo zápisnice z pojednávaní (v prípade odborov práva).

 

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ