Kolokvium

Kolokvium

Kolokvium je špeciálny druh skúšky, ktorý má priebeh skupinovej diskusie s vyučujúcim. Niekedy na absolvovanie takejto skúšky stačí len samotná účasť na nej. Na skúške si vyučujúci všíma najmä schopnosť interakcií študentov, ich zapájanie a prínos do diskusie, ale aj to, čo si odniesli zo semestra.

 

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ