Obhajoba záverečnej práce

Obhajoba záverečnej práce

Obhajoba záverečnej práce je vlastne jej prezentácia pred komisiou vyučujúcich, ktorá sa môže konať aj priamo v deň štátnic. Obhajovať môžete len odovzdanú záverečnú prácu, ktorá dostala vhodnú známku od školiteľa aj oponenta. Pri obhajobe záverečnej práce je vašou úlohou za približne 10 minút vysvetliť jej pointu, metódy skúmania, ktoré ste použili a predostrieť komisii závery. Následne si musíte tieto výsledky obhájiť – komisia vám bude klásť rôzne otázky, upozorňovať na nezrovnalosti a zisťovať, či téme skutočne rozumiete a či ste záverečnú prácu vypracovali samostatne

 

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ