Disciplína

Disciplína

V súvislosti s disciplinárnym konaním a disciplinárnou komisiou, ktorá rozhoduje o opatreniach voči deliktom študentov. Za podvádzanie na skúškach a porušenie disciplíny môže byť študent vylúčený.

 

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ