E-learning

E-learning

Použitie najčastejšie internetových technológií s cieľom zvýšiť efektivitu vzdelávania. Vďaka E-learningu majú často prístup k vzdelávaniu aj ľudia so znevýhodnenými podmienkami.

 

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ