Prezencia

Prezencia

Prezencia je prítomnosť alebo účasť študentov na prednáškach, seminároch, laboratórnych cvičeniach a iných formách výuky. Niekedy je prezencia povinná k úspešnému absolvovaniu predmetu, inokedy je zase dobrovoľná, no na jej základe má aspoň vyučujúci predstavu o prístupe študentov k štúdiu.

 

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ