Rektor

Rektor

Rektor je najvyšší akademický hodnostár vysokých škôl. Riadi procesy na vysokej škole alebo univerzite, koná v jej mene a zastupuje ju. Rektorát býva najčastejšie súčasťou niektorej z fakúlt školy. Rektor nie je však jediný zvrchovaný funkcionár, zodpovedá sa akademickému senátu a je volený na 4 roky. Druhým najvyšším akademickým hodnostárom na vysokej škole je dekan, ktorý má na starosti vždy jednu fakultu. Rektor sa oslovuje ako “Vaša Magnificencia”.

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ