Základná terminológia

Základná terminológia

Veľmi jednoduchá, no veľmi dôležitá kapitola. V hlavných kapitolách už nebude miesto na to vysvetľovať nejaké termíny. Všetky odborné aj neodborné termíny a ich vysvetlenie preto patria práve sem. Definíciu základných termínov (ekonómia, marketing, obchod, právo) môžete uviesť aj v troch či štyroch vyhotoveniach (od viacerých autorov). Opäť nezabudnite uviesť celé znenie ich definície a riadne ho ocitovať. Termínov môžu byť desiatky – na dôkladné vysvetlenie všetkých fráz, okolo ktorých sa vaša práca točí.

 

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ