Prenášanie predmetov

Prenášanie predmetov

Prenášanie predmetov je veľmi neobľúbená vec, ktorá však študentom môže zachrániť ich pôsobnosť na škole. Ak študent dostane zo skúšky z jedného predmetu trikrát po sebe hodnotenie Fx, nemôže už ďalší raz pristúpiť k skúške a musí si preniesť predmet do ďalšieho ročníka, kde ho bude opakovať. Tam má následne ďalŠie 2 pokusy na jeho úspešné absolvovanie.

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ