Záver bakalárskej práce

Záver bakalárskej práce

Záver vašej bakalárskej práce by nemal byť prvým miestom, kde zverejníte závery vašej práce. Práve naopak. Mal by slúžiť už len ako taký sumár toho, čo sa čitateľ postupne dozvedel v hlavných kapitolách práce. Jednotlivé výsledky môžete medzi sebou porovnať, napísať svoj názor a celú problematiku uzavrieť. V závere práce navyše môžete spomenúť aj možnosti ďalšieho výskumu, ale aj rozšírenia vašej bakalárskej práce. Niektorí študenti pokračujú vo svojej bakalárskej práci aj na magisterskom/inžinierskom stupni a rozšíria ju na diplomovú prácu, alebo na ňu len voľne nadviažu so súvisiacou témou.

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ