Záver záverečnej práce

Záver záverečnej práce

V závere práce dôkladne interpretujete vaše výsledky z predchádzajúcich kapitol. Potvrdzujete alebo vyvraciate vašu hypotézu, respektíve vedeckú otázku, ktorú ste si položili pred písaním vašej práce. V závere práce rozhodne nezabudnite spomenúť možnosti rozšírenia a pokračovania vo vašej práci, metódy ďalšieho výskumu, ale aj prínos, ktorý vaša práca môže mať vo vedeckom svete. Záver práce teda rozhodne nie je záverom skúmanej témy. Ak ste písali bakalársku prácu, môžete v rovnakej téme pokračovať aj vo vašej diplomovke.

 

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ