Inaugurácia

Inaugurácia

Inauguračné konanie v našich podmienkach nie je vymenovanie kráľa, ale vysokoškolského profesora. Profesorov vymenúva prezident Slovenskej republiky. Ide o jeden z najvyšších akademických titulov, aký môže vysokoškolský učiteľ získať po rokoch praxe, publikovania odborných textov a vedenia študentov pri ich záverečných prácach.

 

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ