Úvod do diplomovej práce

Úvod do diplomovej práce

Úvod do diplomovej práce má potenciálneho čitateľa uviesť do konkrétnej problematiky vašej záverečnej práce. V úvode práce môžete okrajovo spomenúť súčasný stav riešenej problematiky aj metódy skúmania. Do hĺbky sa im však budete venovať v individuálnych kapitolách. Do úvodu nepatria informácie, ktoré sa uvádzajú v predhovore, poďakovaní alebo abstrakte vašej práce. Úvod diplomovej práce sa odporúča písať až pri dokončovaní vašej práce, keď už máte zozbierané a analyzované všetky potrebné dáta.

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ