Všeobecné študijné predpoklady

Všeobecné študijné predpoklady

Všeobecné študijné predpoklady sú predpokladané schopnosti pre štúdium na vysokej škole bez ohľadu na doterajšie získané znalosti. Patrí medzi ne napríklad logické myslenie, cit pre výber slov a vyjadrovanie, znalosť jazyka a podobne. Tieto predpoklady je možné testovať pri uchádzačoch širokou škálou rôznych testov – napríklad vedomostných, jazykových či iných kvízov. 

 

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ