Štátnice

Štátnice

Štátnice sú vlastne štátne skúšky, ktoré najčastejšie súvisia s úspešným absolvovaním vysokoškolského štúdia. Prvú štátnicu však môžete absolvovať už aj na strednej škole ako maturanti – a to štátnicu z vybraného cudzieho jazyka. Štátnice spravidla prebiehajú spoločne s obhajobou záverečných prác a ich súčasťou býva skúška z viacerých štátnicových predmetov.

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ