Denné štúdium

Denné štúdium

Denné štúdium je základným spôsobom vysokoškolského štúdia. Zahŕňa prezenčnú výuku, ktorá prebieha počas pracovných dní, v dopoludňajších aj popoludňajších hodinách. Prezenčná výuka je na prednáškach, seminároch a iných formách výuky povinná a jej absolvovanie je jedným z predpokladov úspešné ukončenie vysokoškolského štúdia.

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ