Štúdium MBA

Štúdium MBA

MBA je zahraničný titul, ktorý sa označuje ako Master of Business Administration. Ide o vysokoškolské štúdium, ktoré sa aj na Slovensku teší čoraz väčšej popularite. Po absolvovaní štúdia získava absolvent titul MBA, ktorý sa píše za meno. MBA ja najmä v západných krajinách vyžadovaný ako hlavná podmienka pri uchádzaní sa o zamestnanie. Počas štúdia získava absolvent množstvo teoretických, ale najmä praktických manažérskych zručností, ktoré ho pripravia na prácu na manažérskom poste aj pri práci alebo podnikaní v medzinárodnom obchode.

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ