Súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí

Súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí

Na mnohých školách sa odporúča zaradiť ako prvú hlavnú kapitolu po úvode práve súčasný stav riešenej problematiky. Ide o akýsi výpis prác, ktoré sa venujú rovnakej téme. Nie je nutné, aby to boli práce, ktoré citujete a uvádzate v zozname použitej literatúry. Práve naopak. Môžete ukázať, že práce sú napríklad zastaralé, neúplné, neaktuálne a že vy sa vašou prácou snažíte nájsť „dieru na trhu“. Konkrétnej problematiky. Načo by ste vôbec písali prácu o niečom, čo už napísal niekto pred vami?

 

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ