Bilingválny

Bilingválny

Jednoducho povedané dvojjazyčný. Najčastejšie v súvislosti so štúdiom, ktoré sa dá absolvovať kombinovane v dvoch jazykoch a v oboch sa tak dá zlepšiť.

 

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ