Menza

Menza

Menza je pojem, ktorý sa často zamieňa s pojmom Mensa. Menza je jedáleň pre vysokoškolákov, ktorá je súčasťou Kampusu alebo univerzitného mestečka. Mensa je medzinárodné združenie ľudí s nadpriemerne vysokou inteligenciou– konkrétne na Slovensku s IQ nad 131.

 

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ