Semester

Semester

Semester je polovica školského roka. Každý školský rok začína zimným semestrom v septembri, ktorý končí v decembri a pokračuje skúškovým obdobím v januári. Nasleduje letný semester, ktorý trvá od februára do mája a po ňom prichádza opäť skúškové obdobie, ktoré trvá počas celého júna.

 

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ