Akademický trimester

Akademický trimester

Akademický trimester je časť akademického roka v tom prípade, kedy sa rok delí na tri obdobia výučby, často zakončené tromi skúškovými obdobiami. Na Slovensku takéto delenie akademického roka nie je bežné a pri vysokoškolskom štúdiu poznáme dva semestre. Trimester sa spája s tehotenskou terminológiou, kedy označuje jednotlivé tretiny, na ktoré sa tehotenstvo delí.

 

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ