Abstrakt diplomovej práce

Abstrakt diplomovej práce

Abstrakt diplomovej práce je strana, na ktorú väčšina potenciálnych čitateľov zalistuje hneď na začiatku. Mali by sa preto stručne dozvedieť, o čom je vaša diplomová práca, aké metódy skúmania ste v nej použili a čo ste na záver zistili. Nemusíte uvádzať konkrétne závery, nakoľko abstrakt by nemal presiahnuť rozsah jednej normostrany. Na základe abstraktu sa čitateľ rozhodne, či je vaša práca zaujímavá alebo nie. Abstrakt sa píše v dvoch jazykových mutáciach – v slovenskom (alebo českom) a následne v anglickom, nemeckom, francúzskom alebo inom svetovo rozšírenom jazyku.

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ