Prospechové štipendium

Prospechové štipendium

Prospechové štipendium je finančný príspevok pre tých najlepších študentov, ktorí splnia všetky požiadavky na jeho pridelenie. Často ide o vynikajúci priemer, známok, absolvovanie všetkých skúšok na prvý pokus alebo rôznych iných podmienok, ako aj bezchybná dochádzka. O možnostiach prospechového štipendia sa informujte na študijnom oddelení.

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ