Prokrastinácia

Prokrastinácia

Prokrastinácia je chorobné odkladanie povinností spojených so štúdiom alebo zamestnaním. Špecifikom prokrastinácie je, že človek hľadá iné menšie úlohy, ktoré vykonáva miesto tej, ktorú potrebuje dokončiť. Prokrastinácia môže mať za následok stratu zamestnania či vyhodenie zo školy.

 

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ