Úvodný list záverečnej práce

Úvodný list záverečnej práce

Úvodný list záverečnej práce opäť obsahuje všetky dôležité informácie, ktoré obsahujú aj predchádzajúce dve časti. Jeho Špecifikom však je, že obsahuje aj ďalšie informácie, ako napríklad študijný program, študijný odbor, názov katedry, školiace pracovisko, meno a tituly vedúceho práce, prípadne iné ďalšie informácie, ktoré vo svojej smernici vyžaduje konkrétna vysoká Škola alebo fakulta.

 

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ