Online vzdelávanie

Online vzdelávanie

Online forma vzdelávania si získala celosvetovú popularitu počas pandémie koronavírusu a prešli na ňu základné, stredné, ale aj vysoké školy. Študijné materiály sú študentovi poskytnú v elektronickej podobe, študuje vo svojom voľnom čase a vzhľadom na aktuálnu situáciu aj skúšky, obhajobu, či štátnice môže absolvovať online.

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ