Zoznam tabuliek, grafov, máp, plánov, schém a obrázkov

Zoznam tabuliek, grafov, máp, plánov, schém a obrázkov

V zozname tabuliek, grafov, máp, plánov schém a obrázkov uvediete presné poradie všetkých vyššie vymenovaných príloh, ktoré sa nachádzajú v hlavnej časti vašej záverečnej práce. Každá jedna takáto príloha by mala mať svoje poradové číslo a v zozname môže byť uvedené aj to, na ktorej strane práce sa nachádza. Nezabudnite, že každá príloha musí mať aj zdroj – čiže ak je prevzatá, musí byť riadne ocitovaná. Ak je tabuľka, graf alebo iná príloha váš vlastný výtvor vytvorený z vlastnoručne získaných údajov, tiež to nezabudnite uviesť, aby nedošlo k omylu.

 

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ