Kredity

Kredity

Kredity sú body, ktoré študent získava počas celého vysokoškolského štúdia za absolvovanie predmetov, exkurzií, zápočtov alebo odovzdanie prác na škole. Kreditný systém je nastavený tak, aby študent počas svojho bakalárskeho, respektíve magisterského a inžinierskeho štúdia získal potrebný počet kreditov na pripustenie k obhajobe záverečnej práce a k štátniciam. Za rok musí študent nazbierať z povinných, povinne voliteľných aj nepovinných predmetov aspoň 60 kreditov.

 

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ