Úvod záverečnej práce

Úvod záverečnej práce

V úvode záverečnej práce by ste mali potenciálneho čitateľa uviesť už priamo do problematiky, ktorú sa snažíte vo vašej práci skúmať, analyzovať a vyriešiť. Môžete spomenúť použité metódy pri zbere dát, dôvody, pre ktoré ste vybrali konkrétne zdroje, ale aj postupy, akými sa budete v práci uberať. V úvode nemusíte písať nič z tých vecí, ktoré ste už spomenuli v predhovore, abstrakte alebo anotácii vašej záverečnej práce. Úvod je už jedna z hlavných kapitol práce, preto sa v ňom venujete priamo hlavnej téme.

 

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ