Parafrázy v záverečnej práci

Parafrázy v záverečnej práci

Parafrázy sa v princípe označujú úplne rovnako, ako citácie. Musia byť označené a zaradené v zozname literatúry, no je tu jeden rozdiel. Parafráza nie je doslovný prepis daného textu. Ide v podstate o vašu voľnú interpretáciu cudzích myšlienok. Mal by byť zachovaný ich význam, no môžete použiť iný slovosled či synonymá. Myšlienku si však nesmiete privlastniť, a preto je nevyhnutné ju správne „citovať“ – a teda v tomto prípade parafrázovať.

 

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ