Sociálne štipendium

Sociálne štipendium

Sociálne štipendium je finančný príspevok pre sociálne slabších študentov zo znevýhodnených podmienok na pokrytie nákladov ubytovania či iných výdavkov spojených so štúdiom na vysokej škole. O pridelení štipendia rozhoduje študijné oddelenia na základe splnenia podmienok. Sociálne štipendium sa vyratúva podľa parametrov, akými sú napríklad príjem rodičov študenta.

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ