Čestné prehlásenie záverečnej práce

Čestné prehlásenie záverečnej práce

V čestnom prehlásení záverečnej práce autor uvádza, že celú prácu vypracoval samostatne, že riadne ocitoval všetky zdroje uvedené v zozname literatúry, prípadne že žiadna časť jeho záverečnej práce nie je v rozpore so zákonom a že žiadnu časť práce neoprávnene neskopíroval od iného autora. Na strane, kde sa nachádza čestné vyhlásenie, nájdeme aj podpis autora a dátum a miesto podpisu. V čestnom prehlásení môžete uviesť aj meno školiteľa či názov školy, fakulty a katedry, na ktorej ste vašu prácu vypracovali.

 

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ