Obhajoba bakalárskej práce

Obhajoba bakalárskej práce

Obhajoba bakalárskej práce je proces, kedy výsledky vašej práce doslova obhajujete pred odbornou komisiou. Spravidla trvá okolo 20 minút. Prvých 10 minút prezentujete výsledky vašej práce pred školiteľom, oponentom a ďalšími členmi komisie. Ďalších 10 minút sa obvykle pýtajú rôzne otázky, spochybňujú vaše výsledky, a je len na vás, či a ako si za nimi dokážete stáť a rozumne vyargumentovať všetko, čo ste do práce zahrnuli. Vypracovanie dobrej prezentácie na obhajobu práce vám môže zabrať celé dni.

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ