Štúdium LL.M.

Štúdium LL.M.

LL.M. alebo Master of Laws je vysokoškolské štúdium zamerané na odbor práva. Množstvo absolventov klasického magisterského štúdia práva spolu s rigoróznym konaním absolvujú aj LL.M. štúdium, kde získajú množstvo nových praktických poznatkov pre ich nastávajúcu právnickú prax. Titul LL.M. sa píše za meno a dokáže budúcich právnikov odlíšiť od konkurencie rovnako, ako získanie takzvaného malého doktorátu – JUDr.. Titul je populárny najmä v západných krajinách Európy.

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ