Promócia

Promócia

Promócia je slávnostná udalosť odovzdávania vysokoškolských diplomov absolventom štúdia. Ide už len o formálnu udalosť, ktorá sa často udeje aj niekoľko mesiacov po úspešnom absolvovaní štátnic a obhajobe záverečnej práce. Promócia prebieha verejne, zúčastňujú sa na nej vyučujúci, študenti, ale aj rodinní príslušníci študentov. Promócia je oslavou (úspešného) ukončenia vysokoškolského štúdia.

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ