Voliteľný predmet

Voliteľný predmet

Voliteľný predmet je predmet, ktorý má na niektorých školách označenie ako predmet na úrovni C. Je to predmet, ktorý nie je súčasťou povinného bloku pre vybraný študijný odbor. Jeho zapísanie v semestri nie je povinné, no študent vďaka nemu môže získať širšie znalosti, doplniť si chýbajúce kredity a podobne. V mnohých prípadoch nebývajú tieto predmety ukončené riadnou skúškou – na jeho absolvovanie stačí napríklad len dochádzka a vypracovanie zadania.

 

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ