Imatrikulácia

Imatrikulácia

Imatrikulácia je akt prijímania nových členov, prvákov, do radov vysokoškolských študentov. Imatrikulácia má spravidla dve časti – tú oficiálnu, kde študentov prijme rektor, dekan a ďalšie vedenie fakulty. Neoficiálnu časť si väčšinou berú na starosť starší študenti, ktorí pre prvákov zorganizujú poriadnu žúrku.

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ