Garant

Garant

Je to osoba, ktorá na seba prevzala nejaký záväzok – napríklad garantom študijného programu býva vedúci katedry alebo fakulty.

 

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ