UTV

UTV

UTV má v akademickom svete význam Univerzita tretieho veku. Univerzity tretieho veku, ktorú máme aj na Paneurópskej vysokej škole, poskytujú starším ľuďom záujmové a rekvalifikačné štúdium. Prvá univerzita tretieho veku vznikla na Slovensku v roku 1990. Na našej škole máme univerzitu tretieho veku otvorenú až na dvoch fakultách, na Fakulte práva a na Fakulte psychológie, kde môžete študovať základy práva a základy psychológie. Podmienkou prijatia na takúto formu štúdia je minimálny vek 50 rokov.

 

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ