UIPŠ

UIPŠ

UIPŠ je skratka pre Ústav informácií a prognóz školstva. Tento ústav sa zlúčil s Centrom vedecko-technických informácií Slovenskej Republiky na podporu vedy, výskumu, vývoja, inovácií a vzdelávania.

 

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ