Zoznam použitej literatúry

Zoznam použitej literatúry

V zozname použitej literatúry uvádzate ABSOLÚTNE VŠETKY podklady a zdroje, ktoré sa vyskytujú vo vašej záverečnej práci a nie sú vašim autorským dielom. Citácie, tabuľky, dáta, jednoducho všetko, čo ste odniekiaľ získali. Citácie sa uverejňujú podľa presne stanovenej ISO normy. Môžete ich uverejniť v abecednom poradí, ale aj v poradí, v akom sa vyskytujú vo vašej práci (kde by mali byť riadne očíslované). Zoznam použitej literatúry môžete rozdeliť na dve časti – a to na fyzické zdroje, ale aj na internetové zdroje, kde sa navyše uvádza čas kopírovania a permalink, na ktorom sa daný zdroj nachádza.

 

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ